Monthly Archives: gener 20173
Cada final d’any Altmetric publica Almetric Top 100 articles, la llista dels 100 articles amb més seguiment a les xarxes socials i altres fonts d’informació en línia, entre elles Wikipedia. Pot ser interessant veure d’aquests articles més seguits quins són també mencionats a la versió anglesa de la Viquipèdia, i en quin grau un major seguiment […]

Altmètriques Top 100 i Viquipèdia


Amb l’inici d’any encetem aquesta web. El blog Ambidireccional va tenir una primera versió https://josepgibert.wordpress.com  començada l’abril del 2015 i finalitzada l’agost del 2016. Aquesta versió primerenca queda subsumida en la nova versió. Els principals posts d’aquella es publicaran de nou revisats en aquesta. Volem agrair a Sergi Montes i Miquel […]

Iniciem connexió