Altmètriques Top 100 i Viquipèdia


alt_top100_2016info-supCada final d’any Altmetric publica Almetric Top 100 articlesla llista dels 100 articles amb més seguiment a les xarxes socials i altres fonts d’informació en línia, entre elles Wikipedia.
Pot ser interessant veure d’aquests articles més seguits quins són també mencionats a la versió anglesa de la Viquipèdia, i en quin grau un major seguiment  implica o no una major menció a  Viquipèdia.

Almetric, com altres agregadors de dades altmètriques, fa el seguiment de les mencions a un article publicat, al marge de les citacions en altres articles o del simple recompte de visualitzacions i descàrregues electròniques. És a dir, diferenciant-se de les dades per citació o per ús, se centra en el seguiment o rastreig de les mencions a aquell article en els mitjans de comunicació en línia. És el que es coneix també com l’atenció en línia.

Altmetric, a diferència dels altres, Plum Analytics o  ImpactStory, atorgadonut una puntuació ponderada al seguiment d’un article en funció del mitjà on és mencionat. I el representa amb un tortellet (donuts) de coloraines  amb una xifra dins que és l’Altmetric attention score.
Aquesta puntuació de l’atenció Altmètric es basa en la taula següent:

score-ponderat-2016A la taula es pot veure l’assignació dels indicadors altmètrics més usuals, els quals són representats pels diferents colors. Des de febrer del 2015 el nombre de referències a Wikipedia també compta per a la puntuació de l’atenció altmètrica, i se li assigna el color gris fosc
S’entén per menció dins la Viquipèdia el fet que l’article formi part de les referències de l’entrada. Si es dona aquest cas, llavors, tal  i com s’explica a la pàgina de suport d’Altmetric [1]  se li assignarà a l’article una puntuació ponderada de 3.
Ara bé, aquesta puntuació és estàtica. És a dir, si l’article és mencionat en altres entrades de la Viquipèdia, la seva puntuació altmètrica assignada es mantindrà en 3. Això es fa bàsicament per dues raons. La primera perquè un mateix article pot ser citat en moltes entrades, atesa la facilitat de cites internes dins la Viquipèdia i, per tant, no és comparable al rastreig de les mencions individuals en notícies corrents o en altres fonts del càlcul altmètric. En segon lloc també es vol evitar pràctiques de joc no gaire netes consistents en l’addició de manera retrospectiva de referències als seus resultats de recerca en porcions de diversos llocs de Viquipèdia.

La menció a la referència de Viquipèdia aporta informació complementària valuosa informaciowiki_altmetricsestructurada en tres parts:

  • 1.  L’entrada de Viquipèdia
  • 2. L’usuari viquipedista que ha inclós la menció
  • 3. La data en què l’ha feta i la pàgina interna de discussió on s’aprecien els canvis

La publicació de la llista anual dels Altmetric Top 100  va camí de convertir-se en un esdeveniment. Autors, grups de recerca, institucions i, segurament, països i tot, i, sobretot, revistes científiques, redoblen els seus esforços per intentar escalar posicions en el rànquing “alternatiu” a l’oficial, al de les cites bibliogràfiques i el factor d’impacte de les revistes, i així  situar-se en llocs predominants en el rastreig de la menció social en línia.

A partir de les dades facilitades per l’agregador [2] i [3] hem fet uns quadres explicatius de les mencions a Wikipedia de les edicions de les llistes del 2015 i del 2016

estadistica-2015estadistica-2016

Podem veure que així com el nombre d’articles amb mencions o referències a la Wikipedia ha augmentat una mica del 2015 al 2016 (100-46 = 54 –>  100-43= 57), ha disminuït en canvi el nombre de referències totals (261 –> 185)
Observant la taula es veu que aquest fet ve donat per l’existència d’un article amb 109 referències ell sol.
Enguany hi ha un article també destacat amb 39 referències, que d’alguna manera podria compensar els de 10 i 19 referències cadascun de l’any passat.
Considerem que el fet més notable en la distribució de referències és l’augment d’articles amb el nombre de referències que podriem anomenar “normal” o “mitjà”. És a dir, així com baixa el nombre d’articles amb només 1 referència, augmenta el nombre d’articles de 2, 3, 5, 7 i 8 referències, situats en la part mitjana de la taula.
No semblaria abonar aquesta tesi si ens fixem  en la mitjana de referències a Wikipèdia de cada article.
El 2015 tenim
261 : 100 = 2,61 referències per a cada article de la llista, o
261 :   54 = 4,83 referències per a cada article amb menció a Wikipedia
i el 2016 tenim
185 : 100 = 0,85 referències per a cada article de la llista, o
185 :   57 = 3,24 referències per a cada article amb menció a Wikipedia
Ara bé, aquí de nou cal tenir present l’article de 109 referències de la primera llista que ho distorsiona tot.

Pel que fa a la possible relació apuntada al principi entre la puntuació de l’atenció Altmetric i el nombre de referències a Wikipedia, és a dir, a més atenció en línia li correspon més menció a la wikipedia, es veu pels llistats que no es pot establir tal vinculació.
Agafant per exemple la distribució dels primers 20 articles més mencionats de cada llista distribucio-ref-wiki-top-20
veiem que els articles amb més mencions a Wikipedia no són els que ocupen els llocs més dominants en la llista.
La única cosa que veiem és que en la nova llista els 20 primers tenen més referències que en la llista anterior. De nou hi juga un paper clau un article aïllat, ara amb 39 referències del 2016.
Sembla clar doncs que no es poden aventurar interpretacions fins a gtenir més edicions d’aquesta llista.

El que si podem fer és fer un cert seguiment dels més citats, veure quins són, de què tracten, el lloc que ocupen i les entrades de Wikipedia que els mencionen

Els 3 articles amb més mencions a Wikipedia del 2015 són els següents:

Scoring36

 

 

 

Article 36è, 109 mencions Wikipedia

Scoring55  Article 55è, 19 mencions Wikipedia

Scoring19  Article 19è, 10 mencions Wikipèdia

I els 3 articles amb més mencions a Wikipedia de la llista del 2016 són aquests altres:

scoring3_2016    Article 3r, 39 mencions a la Wikipedia

scoring29_2016   Article 29è, 9 mencions a la Wikipedia

scoring38_2016  Article 38è, 8 mencions a la Wikipedia

Tant en uns com en els altres, prement sobre la imatge es mostren els indicadors altmètrics de l’article i prement sobre el text del peu de foto es mostra el detall dels indicadors de les mencions a Wikipedia. Cal tenir en compte que les dades que es subministren en aquests enllaços ja són a dia d’avui. Varien per tant la puntuació d’atenció Altmetric i les mencions a la Wikipedia. Les dades de tancament de recollida de dades eren per la del 2915 el 16.11.2015; i per a la del 2016 el 15.11,2016, moment en el que es duen a terme els recomptes i les estadístiques. Hem cregut interessant deixar-ho així per conèixer els articles i la seva projecció.

Arribats aquí podríem concloure que

  • per una banda,  l’indicador de menció a Viquipèdia no és un dels elements decisius en la suma de puntuació altmètrica. En canvi sí es pot afirmar, que per a un article el fet d’estar mencionat a Viquipèdia li atorga un estatus referencial-enciclopèdic pel que fa a la recerca sobre un tema, augmentant, per tant, la seva consulta.
  • per l’altra, els articles que es fan servir com  a referències a la Viquipèdia no cal que siguin els de més alta puntuació altmètrica. Ara bé, el fet de ser aquests articles mesurats per aquests indicadors ens aporta dades que no tením, ens permet fer seguiment del que sobre ells es diu, i en definitiva permet tenir la Viquipèdia al dia.

Es podria concloure que entre les Altmètriques i la Viquipèdia s’intueix una certa amistat interessada. No hi ha res com un interès compartit, o si més no, com dos interessos confluents, per a que una amistat perduri.[4]

Bibliografia

[1] How is the Altmetric Attention Score calculated?

[2]Engineering, Altmetric (2015): Altmetric’s Top 100 articles – 2015. figshare. https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.1613288.v1. Retrieved: 22 33, Jan 06, 2017 (GMT) [Fitxer Excel: https://ndownloader.figshare.com/files/3576531. Columna V]

[3]Engineering, Altmetric (2016): Altmetric Top 100 2016. figshare.https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.c.3590951.v2. Retrieved: 22 29, Jan 06, 2017 (GMT)
[Dataset Article Data. Fitxer Excel: https://figshare.com/articles/Top_100_2016_-_article_data/4294073. Columna Y]

[4]Aquest post és la reedició i posada al dia amb les dades del 2016 del publicat el 15 de desembre de 2015 al blog antic subsumit en l’actual: https://josepgibert.wordpress.com/2015/12/15/viquipedia-i-altmetriques-una-amistat-interessada/.

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *