Des de la web Ambidireccional i el seu blog pretenem

  • transmetre i obtenir idees i habilitats
  • enviar i rebre comentaris i opinions
  • parlar i escoltar, escoltar i parlar

en definitiva, compartir coneixement en ambdues direccions.

Els temes que ens interessa plantejar els agrupem en 4 categories:

  • Biblioinformació: biblioteques, bibliometria, altmetria, cura de continguts, catalogació,
    indexació, publicació i comunicació científica, xarxes socials i viquipèdia.
  • Àgora: pensament, filosofia, política, art i cultura.
  • Cartografia: viatges, geografia, natura, esports
  • Tecnologia: qüestions tècniques i operatives sobre l’edició electrònica i les xarxes socials.