Les dades massives des de la Biblioteconomia i Documentació


El bagatge terminològic i operatiu dels estudis de Biblioteconomia i Documentación contrastat en el camp de les dades d’informació habituals, pot apartar un marc conceptual validat a l’anàlisi i tractament de les dades massives (big data). [1]
Les dades massives es poden definir com “el conjunt d’informació caracteritzat pel seu gran volum, velocitat i varietat que necessita una tecnologia i uns mètodes d’anàlisi específics per transformar-los en valor” . [2 ]
El camps de la Biblioteconomia i Documentació (Library and Information Sciene) que podrien oferir una millor perpectiva per abordar l’estudi de les dades massives serien: la Bibliometria (Bibliometrics), el Compartiment de dades (Data sharing) i Cura de dades (Data curation). [1]

 

[1]  Golub, Koraljka; Hansson, Joacim. (Big Data in Library and Information Science: a brief overview of some important problem areas. Jornal of Universal Computer Science. 2017; 23(11): 1098-1108. DOI: 10.3217/jucs-023-11-1098

[2] De Mauro, Greco A, Grimaldi M. A Formal definition of Big Data based on its essential features. Library Review 2016; 65 (3) : 122-135
https://doi.org/10.1108/LR-06-2015-0061

Imatge extreta de Com ens afecta l’ús de les dades massives. Buscaciència, 21/01/2015

 

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *