La fi de l’amor 1


Byung-Chul Han en el seu llibre La agonia del Eros [1] reflexiona no només sobre la dificultat d’estimar en l’època actual, sinó fins i tot en la progressiva desaparició de les condicions de possibilitat de l’amor.

Llabis pintats mig oberts

Cobertes edicions alemanya i castellana

Per a Han l’actual sensació de refredament  de l’experiència eròtica no vindria tant per l’excés de racionalització de l’amor, o per l’excés de les possibilitats per elegir, o per l’excés de coacció que ens provoca l’afany per obtenir sempre el millor. Vindria més aviat per la progressiva anul·lació de l’altre que s’esdevé pràcticament en tots els àmbits de la vida i que és fruit d’un també excés de narcisisme en el que estem cada vegada més instal·lats.
En contraposició a la valoració de la negativitat enriquidora que suposa la diferència que provoca l’alteritat, la societat actual s’inclina més per eliminar aquestes diferències i convertir-ho tot en objectes de consum. En aquest marc la libido, que hauria d’anar adreçada cap a l’altre, s’inverteix i retorna cap a la pròpia subjectivitat.
Cal diferenciar l’amor propi del narcisisme. El primer marca un límit negatiu davant els altres. El segon no pot fixar clarament els seus límits i el món se li presenta només com projeccions d’un mateix.

Eros y depresión son opuestos entre sí. El Eros arranca al sujeto de sí mismo y lo conduce fuera, hacia el otro. En cambio, la depresión hace que se derrumbe en sí mismo. [Pàg. 21]

Claudio Alvarez Teran és autor d’un video en el seu canal de YouTube [2] que intenta sintetitzar i interpretar el llibre de Han, destacant-ne moltes idees claus. Com, per exemple la segúent:
El que amenaça la sexualitat no és la moralitat, sinó el porno, El porno és una sexualitat transparent, orientada al propi plaer, sense l’altre, i, per tant, sense eros, sense amor.

A la ressenya d’Esteban Hernández a El Confidencial [3] s’explica força bé com la “dictadura del rendiment” no només porta a la fi de l’Eros i, per tant, de l’amor, sinó fins i tot a la “fi de la teoria”, o sigui, del pensament. Una ciència positiva basada només en dades és capaç de comparar-les però no d’extreure’n conseqüències, d’aportar autèntic coneixement.

 

Bibliografia

[1] Han, Byung-Chul. La Agonía del Eros. 2ª ed. Barcelona : Herder, 2017. (Pensamiento Herder)
ISBN: 9788425432750. Pròleg d’Alain Badiou
Tìt. original: Agonie des Eros. 2012, 2017. Traducció de: Raúl Gabás i Antoni Martínez Riu.

[2]  Alvarez Teran, Claudio. La Agonía del Eros. [vídeo YouTube] 08.04.2018. https://www.youtube.com/watch?v=yqH11D2OC8c [Consulta 30.08.2021] 21:34 min.

[3] Hernández , Esteban.  El filósofo de moda explica por qué Eros agoniza  y el pensamiento llega a su final. El Confidencial. Alma, corazón y vida. 10.06.2014
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-06-10/el-filosofo-de-moda-explica-por-que-eros-agoniza-y-el-pensamiento-llega-a-su-final_143996/
[Consulta 30.08.2021]


Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

One thought on “La fi de l’amor