Wikidata : 1. Introducció


Wikidata és inicialment una base de dades que intenta recollir tots els elements susceptibles de ser útils per a la elaboració de les entrades de totes les Wikipèdies i els altres productes que elabora la comunitat Wikimedia. Atesa la reiteració de continguts que suposen les entrades en les diferents versions idiomàtiques, o també, el paral·lelisme de formes de presentació de la informació en entrades del mateix tipus (biogràfiques, esdeveniments, geogràfiques, etc.), es considerà convenient establir una eina que centralitzés i descrigués tots aquests elements una primera vegada i que ja servís per a totes les altres.

Fig, 1

 

Els elements de Wikidata adopten l’estructura que es veu en el següent exemple:

Fig. 2.

 

L’estructura té els següents apartats

Etiqueta
Títol de la pàgina, el nom de l’element en la forma més petita i habitual que denoti el concepte. No té per què coincidir amb l’entrada de viquipèdia, ni tampoc cal que sigui única.
Comença per minúscula llevat dels noms propis.
https://www.wikidata.org/wiki/Help:Label/ca

Identificador
Codi únic. Format per Q i un número únic

Descripció
Breu explicació sobre el concepte. Serveix per desambiguar. No cal que sigui única, Però dues  entrades de viquipèdia no poden tenir alhora la mateixa etiqueta i la mateixa descripció.
https://www.wikidata.org/wiki/Help:Description/ca

Àlies
Els noms alternatius dels elements
https://www.wikidata.org/wiki/Help:Aliases/ca

Declaracions

Les característiques principals que compleixen els elements, explicitades pel tàndem propietat/valor. A cada propietat descrita li ha de correspondre al menys 1 valor
https://www.wikidata.org/wiki/Help:Statements/ca
https://www.wikidata.org/wiki/Help:Properties/ca

Qualificadors
Amplien la descripció dels valors
https://www.wikidata.org/wiki/Help:Qualifiers/ca

Referències
Fonts que verifiquen la informació

Identificadors externs
Identificadors (o codis) ja existents en altres bases de dades rellevants en la materia que es tracta.
https://www.wikidata.org/wiki/Special:ListProperties/external-id

Enllaços de lloc
Enllaços a les wikipèdies o altres productes de la Wikimedia (enllaços interwiki)
https://www.wikidata.org/wiki/Help:Sitelinks/ca

Aquesta estruturació en camps, típica de les bases de dades, li permet ser utilitzada per humans o per màquines, i aplicar-se automàticamengt a altres versions idiomàtiques o a entrades  de tipologia repetida.

 

Fig. 3

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *