Comunicació i comunitat 1


És la comunicació fluïda entre els seus membres el que garanteix la cohesió d’una comunitat?

Byung-Chul Han defensa en el seu llibre La Desaparición de los rituales [1] que no és la manca de comunicació, sinó la pèrdua o rebuig dels rituals establerts, el que fa que una comunitat perdi el seu lligam intern. De fet va més enllà, proposa que gràcies als rituals és possible fins i tot una comunitat sense comunicació i que, per contra, és el seu excés actual el que ens porta cap a una comunicació sense comunitat.

Coberta edició original:
Ullstein Verlag GmbH, 2019
Coberta tradiccioó anglesa
Polity, 2020

Per argumentar la seva tesi, el filòsof coreà elabora tot un entramat de dicotomies que constaten l’oposició entre el món de les accions rituals i el món de les accions ordinàries; entre l’assimilació i l’aprofitament calmat de la força dels costums i regles heretades front a l’estil de vida actual abocat a la producció i consum desenfrenats.
Els ritus són accions carregades de simbolisme en les que hi podem reconèixer durabilitat i, per tant, permanència. Per contra, a les dades i les informacions els manca força simbòlica, no hi reconeixem duració, sinó contingència.

En el vuit simbòlic es perden aquelles imatges i metàfores generadores de sentit i fundadores de comunitat que donen estabilitat a la vida. [pàg. 12]

Són les formes rituals les que, com la cortesia, possibiliten no només un bell tracte entre persones, sinó també un pulcre i respectuós maneig de les coses. En el marc ritual les coses ni es consumeixen ni es gasten, sinó que s’usen. [pàg. 14]

La percepció simbòlica està deixant pas a la percepció serial. La que es dedica a captar successivament el que és nou: d’una informació a la següent, d’una sensació a la següent, sense acabar mai res. La percepció simbòlica és intensiva, crea relacions. La percepció serial és, en canvi, extensiva, es limita a establir connexions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Byung-Chul Han va nèixer a Corea el 1959. Va estudiar filosofia a Alemanya on fa de professor
Té diverses obres traduïdes en aquesta col·lecció Pensamiento Herder com són:
La Sociedad del cansancio; La Sociedad de la transparència, En el enjambre; Psicopolítica; El Aroma del tiempo; La Salvación de lo bello; Tipologia de la violència; Sobre el poder; La Expulsión de lo distinto; Hiperculturalidad; Buen entretenimiento
 

Bibliografia

[1] Han, Byung-Chul. La Desaparición de los rituales : uns topologia del present. Traducció d’Alberto Ciria. Barcelona : Herder, 2020.  (Pensamiento Herder). ISBN 9788425444005


Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

One thought on “Comunicació i comunitat